kent-rehberi

Gıda Sicil Belgesi

1-Dilekçe, 2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet Belgesi, 3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı nüshası(Şirket değilse Vergi Levhasının fotokopisi), 4-İşyeri Açma Ruhsatı(Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya […]

Read more
1 2 3