kent-rehberi

Yapı İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi

İNŞAAT RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER

1-Ruhsat için dilekçe
2-Tapu fotokopisi
3-İmar durumu
4-Zemin etüt raporu
5-Statik, Mimari, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Isı Yalıtım Projeleri (Projeler İlgili Meslek Odalarından onaylı olacak)
6-Fenni Müelliflerin (TUS) Büro Tescil Belgeleri (İnşaat Müh. Mimar, Makin Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknikeri)
7-Sığınak komisyon raporu (Toplam inşaat alanı 800 m den fazla olan binalar için)
8-Asansör Projesi (4 den fazla katlı binalardan istenir. Proje Elektrik ve Makine Mühendislerince hazırlanmış olacak.)
9-İnşaat Defteri (Mimarlar odasından alınacak)
10-Mükellefin; Vergi Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası

 

EMLAK MÜRACAAT

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK

1- Belediye Başkanlığına Dilekçe:
a- Emlak servisine beyanname,
b- Belediye Gelir Müdürlüğünden ilişki kesme belgesi alınacak,
c- Vergi Dairesinden 2 Nolu beyanname (ilişik kesme belgesi alınacak).
2- Sağlık Müdürlüğünden:
a- Sağlık Raporu alınacak.
3- a- İnşaat fenni sorumlusundan (Binanın Durumunu Bildirir) rapor alınacak
b- İnşaata ait beton numune raporu
c- İnşaata ait ruhsatın fotokopisi
4- Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğünden pirim borcu olmadığına dair belge alınacak.
5- Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden cins değişikliği yapılacak
6- Bahçe duvarının, imar planındaki (köşeler kırılarak) şekle uygun hale getirilecek.
7- Otopark bedellerinin yatırıldığına dair makbuzlar getirilecek.

Not: Yukarıdaki işlemlerin tamamı yapıldıktan sonraİMAR MÜDÜRLÜĞÜNEgetirilecek.

İMAR DURUMU BELGESİ İÇİN İSTENENLER:
1- İmar durumu için dilekçe
2- Tapu fotokopisi
3- Röperli ölçü krokisi (Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınacak)