kent-rehberi

Mesul Müdürlük Ruhsatı

1- 2 Adet başkanlık makamına dilekçe(mesul müdür olacak şahıs ve tayin eden şahıs tarafından)
2- İkametgâh ilmühaberi
3- Sağlık raporu (bulaşıcı hastalık yönünden uzman hekimden)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Noterden tasdikli taahhütname (mesul müdür tayin ettiğine dair)
6- Çalıştıracağı işyerinin işyeri açma ruhsatı fotokopisi,
7- 2 Adet fotoğraf
8- Sabıka Kaydı,
9- 1 Adet mavi dosya