kent-rehberi

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

1- Dilekçe

2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi,

3-Elektrik-elektronik Mühendisleri odası veya elektrik-elektronik teknisyenleri odası yazısı

4-Sağlık raporu

5-İki adet resim

6-Tapu fotokopisi ve kira kontratı

7-Numarataj Belgesi

8-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve T.C.Kimlik No.