kent-rehberi

Asker ailelerine yapılan yardımlar

1-Askerin Annesi, Babası, Karısı, Çocuğu, kız veya erkek kardeşi olmak;

2-Yiyecek ve sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekle bulunmak;

3-Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçların temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkânı bulunmamak

4-Askerlik şubesinden Asker olduğuna Dair yazı.

5-Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi kaydı.

6-Tapu Müdürlüğünden alınan taşınmaz mal kaydı.

7-Belediyeden alınacak emlak kaydı.

8-Vukuatlı nüfus kayıt örneği